Kontakt

Frömans Brygga

Har ingen egen adress. Infarten finns mellan Solbergavägen 15 och 17, 523 78 Trädet

Pia 0766-002950

Frömans

Pia & Jesper

Niliana & Lukas, hunden Leia och hönsen

Fjärde och femte generationen Fröman huserar nu på Bergsäter i Trädet. Gammelfarfar August var trädgårdsintresserad och tack vare det nedärvda  intresset och talanger inom anläggning har Frömans Brygga kunnat växa fram.