Kronogården

Rundslinga 10,5 km

Denna tur är vår mest kulturella där ni redan efter 1 kilometers vandring på landsvägen kan skåda en domarring från järnåldern. Efter ytterligare en kilometer är ni framme vid Trädets gårdsmuseum Kronogården där Redvägsleden har sin norra ändpunkt. På stigar följer ni sedan Redvägsleden söderut genom rätt så kuperad terräng i skogen och passerar resterna från en torpargrund och även konstverket på bilden ovan. Ljungåsens dammar bildar blanka vattenspeglar och därifrån följer ni den slingrande landsvägen tillbaka. Rastplats omkring halvvägs.

Lätt till medelsvår

10,5 kilometer

 2-3  timmar