Catch and release

I dammen finns inplanterad ätranöring som ni gärna får försöka få på kroken. Dock vill vi ha dem kvar för att äta själva så hantera dem försiktigt. Ta helst inte upp dem ur vattnet och blöt ner handen innan om du måste ta i fisken medan du släpper tillbaka den.